Tag Archives: Rago

Vildtspor Björke, Sverige 08.10.2022 – Rago

VildtsporBjorke2022-RagoKlasse: Anlægsprøve

Spårstart: Tar an Spåret bra
Sträka 1: Klarar utan tvekan
Vinkel 1: Klarar utan tvekan
Sträcka 2: Klarar utan tvekan
Vinkel 1: Klarar utan tvekan
Sträcka 3: Klarar utan tvekan
Vinkel 3: Klarar utan tvekan
Sträcka 4: Klarar utan tvekan
Vinkel 4: Klarar med ringning
Sträcka 5: Klarar utan tvekan
Spårslut: Klarar utan tvekan
Spårningsförmåga: Utmärkt
Arbetstempo: Lämpligt
Självständighet: Ej behövt ingripande/hjälp

Sportid: 12 minutter

Bedømmelse: Godkendt

Posted in Rago spor, Spor | Tagged , , , , , ,